1. Bảng sự kiện và thời gian diễn ra Event

Event Sub Thời Gian Map Phần Thưởng
Huyết Lâu 2, 3, 4, 6, 7 1h30 - 7h30 - 15h00 Devias 1 Drop các loại ngọc
Huyết Lâu (VIP) 1

11h35 - 20h20

....... 1 Box 5 Tối đa 10 Box, Diệt Boss nhận cụm 10 ngọc (B,S,C,L,Cre), Train quái có tỉ lệ drop đồ Exl cấp 1-5
Quảng Trường Quỷ 2, 3, 4, 6, 7

 

0h30 - 6h30

14h00 - 18h30

Noria Drop các loại ngọc, Train quái có tỉ lệ drop đồ Exl cấp 1-5
Hỗn Nguyên Lâu 2, 3, 4, 6, 7 2h30 - 8h30 - 15h45 ........ 2 món đồ thần bất kì, Drop Ngọc ( B, S, C, L)
Hỗn Nguyên Lâu (VIP) 1 12h35 - 22h20 ........ 1 đồ thần + 1 Cụm ngọc (B,S,C,L)
Rồng Đỏ 2, 3, 4, 6, 7 4h00 - 10h00 - 16h30 Noria, Devias Lorencia Cụm ngọc 10 (B,S,C,L,Cre)
Rồng Đỏ (VIP) 1 19h30 Noria, Devias Lorencia Random Cụm 20 (B,S) Quái SL: (2)
Thỏ Ngọc 2, 3, 4, 6, 7 4h30 - 10h30 - 17h00 Lorencia B,S,C,L,Cre,Zen
Thỏ Ngọc (VIP) 1 13h30 Lorencia B,S,C,L,Cre,Zen Quái SL: (100)
Mùa Hè 2, 3, 4, 6, 7 3h30 - 9h30 - 16h15 Atlans B,S,C,L,Cre,Zen
Mùa Hè (VIP) 1 20h00 Atlans B,S,C,L,Cre,Zen Quái SL: (100)
Săn Lộc 2, 3, 4, 6, 7

1h00 - 7h00

14h30 - 19h00

Tarkan B,S,C,L,Cre,Zen
Boss Hoàng Kim 2, 3, 4, 6, 7 8h00 - 18h00 All Map Sever 3/4 mỗi Map / 1 Boss Server 2 / mỗi Map / 2 Boss Box Kundun 1 - 5
Boss Hoàng Kim (VIP) 1 12h00 - 21h10 All Map mỗi Map / 2 Boss Box Kundun 1 - 5 
Binh Đoàn Thầy Ma 2, 3, 4, 6, 7

5h00 - 10h45

17h30 - 22h45

Lorencia Đá Nguyên Thủy, Zen, Hộp Bạc Khóa , Hộp Vàng Khóa, Trứng Muun
Phù Thủy Trắng 2, 3, 4, 6, 7

3h00 - 9h00

16h00 - 23h00

Noria, Devias, Lorencia Drop: 1 B, Zen, Nhẫn Phù Thủy
  Sự Kiện Sinh Tồn 1 13h00 - 22h05 NPC Tại Lorencia Tọa độ ( 140 / 140) 100K WC
Medusa 1 20h45 Noria cổng 12h Drop Nguyên Liệu 2.5 + 2 Trang Bị 380 Random (2-3 option) + 2 Ngọc trang sức Lv.1
Kundun 1 21h35 Refuge Of Balgass Drop 2 Mảnh Vũ Khí 380 + 2 Ngọc trang sức Lv.1 + 2 Bảo Hộ Nữ Thần + 2 Mảnh Vỡ Áo Giáp
Erohim 1 11h Lorencia cổng 9h Drop 2 Trang Bị C7 (2-3 option) + 1 Nanh Sói + 2 Ngọc trang sức Lv.1
Vua Xương 2, 3, 4, 6, 7 23h30 - 2h00 -15h30 Loren,Noria 2 Ngọc (B,S,C,L,Cre)
Giờ Vàng 2, 3, 4, 6, 7 0h00 - 6h00 - 18h00 ALL Map Tăng EXP 20% ,Zen 20% /,Drop 20%

 

2. Bảng sự kiện và thời gian diễn ra Event

 

Thời gian Sự Kiện       Sub      
00:00 Giờ Vàng 2 - 3 - 4 - 6
00:30 Quảng Trường Quỷ 2 - 3 - 4 - 6
01:00 Sự Kiện Săn Lộc 2 - 3 - 4 - 6
01:30 Huyết Lâu 2 - 3 - 4 - 6
02:00 Vua Xương 2 - 3 - 4 - 6
02:30 Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 - 4 - 6
03:00 Phù Thủy Trắng 2 - 3 - 4 - 6
03:30 Sự Kiện Mùa Hè 2 - 3 - 4 - 6
04:00 Rồng Đỏ 2 - 3 - 4 - 6
04:30 Sự Kiện Thỏ Ngọc 2 - 3 - 4 - 6
05:00 Binh Đoàn Thầy Ma 2 - 3 - 4 - 6
06:00 Giờ Vàng 2 - 3 - 4 - 6
06:30 Quảng Trường Quỷ 2 - 3 - 4 - 6
07:00 Sự Kiện Săn Lộc 2 - 3 - 4 - 6
07:30 Huyết Lâu 2 - 3 - 4 - 6
08:00 Binh Đoàn Hoàng Kim 2 - 3 - 4 - 6
08:30 Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 - 4 - 6
09:00 Phù Thủy Trắng 2 - 3 - 4 - 6
09:30 Sự Kiện Mùa Hè 2 - 3 - 4 - 6
10:00 Rồng Đỏ 2 - 3 - 4 - 6
10:30 Sự Kiện Thỏ Ngọc 2 - 3 - 4 - 6
10:45 Binh Đoàn Thầy Ma 2 - 3 - 4 - 6
11:00 Boss Erohim 1 (Event)
11:35 Huyết Lâu VIP 1 (Event)
12:00 Binh Đoàn Hoàng Kim VIP 1 (Event)
12:35 Hỗn Nguyên Lâu 1 (Event)
13:00 Chiến Trường Sinh Tồn 1 (Event)
13:30 Sự Kiện Thỏ Ngọc VIP 1 (Event)
14:00 Quảng Trường Quỷ 2 - 3 - 4 - 6
14:30 Sự Kiện Săn Lộc 2 - 3 - 4 - 6
15:00 Huyết Lâu 2 - 3 - 4 - 6
15:30 Vua Xương 2 - 3 - 4 - 6
15:45 Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 - 4 - 6
16:00 Phù Thủy Trắng 2 - 3 - 4 - 6
16:15 Sự Kiện Mùa Hè 2 - 3 - 4 - 6
16:30 Rồng Đỏ 2 - 3 - 4 - 6
17:00 Sự Kiện Thỏ Ngọc 2 - 3 - 4 - 6
17:30 Binh Đoàn Thầy Ma 2 - 3 - 4 - 6
18:00 Binh Đoàn Hoàng Kim + (Giờ Vàng) 2 - 3 - 4 - 6
18:30 Quảng Trường Quỷ 2 - 3 - 4 - 6
19:00 Sự Kiện Săn Lộc 2 - 3 - 4 - 6
19:30 Rồng Đỏ VIP  1 (Event)
20:00 Sự Kiện Mùa Hè 1 (Event)
20:20 Huyết Lâu VIP 1 (Event)
20:45 Medusa 1 (Event)
21:10 Binh Đoàn Hoàng Kim VIP 1 (Event)
21:35 Kundun 1 (Event)
22:05 Chiến Trường Sinh Tồn 1 (Event)
22:20 Hỗn Nguyên Lâu VIP 1 (Event)
22:45 Binh Đoàn Thây Ma 2 - 3 - 4 - 6
23:00 Phù Thủy Trắng 2 - 3 - 4 - 6
23:30 Vua Xương 2 - 3 - 4 - 6

 


Bài viết mới