Thời gian: 00:00 ngày 13/5

Nội Dung Cập Nhật

  •  Giảm GHRS ngày thường xuống 3 lần/ngày, T7-CN 5 lần/ngày, giảm EXP
  •  Tân thủ tạo acc mới được 125 lần RS, kể từ tuần này, mỗi tuần tân thủ sẽ được + 25 lần RS

 Chia lại Sub như sau:

  • HK1: GD - Event VIP - Goblin
  • HK2: VIP - Event - PK
  • HK3: Thường - Event - PK
  • HK4: Thường - Event - NonPK
  • HK7: VIP - Event - PK
Chúc anh em chơi game vui vẻ !

Bài viết mới