Tiếp theo Kỳ Lân, Quái Điểu, Chiến Mã và Quạ Tinh... -  Sói Tinh là con vật cưỡi mới thêm vào dành cho các Game thủ MU máy chủ Hoàng Kim

Tên thú cưỡi mới: Sói Tinh (Fenrir)

Sói tinh thuộc dòng họ sói làm việc cho nữ thần Vearis. Sói Tinh xuất hiện cùng với sự hình thành của Lục địa MU từ hàng ngàn năm trước, nó được huấn luyện bởi các vị Pháp sư lỗi lạc trong suốt hàng ngàn năm và giờ đây, Sói Tinh đã lĩnh hội được sức mạnh, trí thông minh của loài người và phép thuật của các vị Thần trên lục địa MU. Nó được giao nhiệm vụ bảo vệ các vùng đất của lục địa và nhận lệnh của nữ Thần Verias giúp đỡ các chiến binh chống lại thế lực của trùm Quỷ Kundun và hơn thế nữa, nó còn cho các chiến binh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại cái ác đang ngày đêm diễn ra trên Lục địa MU hàng ngàn năm về trước.

1. Các Loại Sói Tinh

          Tên           Hình Ảnh
Sói Tinh Thường
       Sói Tấn Công        
Sói Phòng Thủ 
Sói Hoàng Kim 

 

2. Cách Săn Nguyên Liệu Chế Tạo Sói

Chúng ta có thể săn nguyện liệu tại (map Crywolf) và nguyên liệu sẽ được drop ngẫu nhiên ở tất cả các quái.

 • Auto nhặt Nguyên Liệu Sói
 1.  Mảnh Vỡ Áo Giáp:    M nh v o i p
 2.  Bảo Hộ Nữ Thần:    B o h n th n
 3.  Nanh Sói:    Nanh s i

 

3. Cách Chế Tạo Sói Tinh Thường

 • Chế Tạo Mảnh Sừng
Nguyên Liệu Số Lượng Tỉ Lệ Thành Công

Mảnh Vỡ Áo Giáp

20  70%

Mảnh Sừng

Bảo Hộ Nữ Thần

20 

Ngọc Hỗn Nguyên

 1 

 

Note: Thực hiện xoay tại NPC Goblin (ở map Noria) tỉ lệ thành công là 70%. Nếu thành công sẽ nhận được 1 mảnh sừng, thất bại thì sẽ mất hết nguyên liệu.

 

 • Chế Tạo Sừng Gãy
Nguyên Liệu Số Lượng Tỉ Lệ  Thành Công

Mảnh Sừng

50%

Sừng Gãy

Nanh Sói

 10 

Ngọc Hỗn Nguyên

 1 

 

Note: Thực hiện xoay tại NPC Goblin (ở map Noria) tỉ lệ thành công là 50%. Nếu thành công sẽ nhận được 1 sừng gãy, thất bại thì sẽ mất hết nguyên liệu.

 

 • Chế Tạo Sói Tinh
Nguyên Liệu Số Lượng Tỉ Lệ Thành Công

Sừng Gãy

 1  30%

 

Ngọc Sinh Mệnh

 3 

Ngọc Hỗn Nguyên

1
Zen 10 Triệu

 

 Note: Thực hiện xoay tại NPC Goblin (ở map Noria) tỉ lệ thành công là 30%. Nếu thành công sẽ nhận được 1 sói tinh đỏ, thất bại thì sẽ mất hết nguyên liệu.

 

4. Cách Chế Tạo Sói Tinh Tấn Công

Nguyên Liệu Số Lượng Tỉ Lệ  Thành Công

Linh Hồn Sói Tinh

 1  30%

Ngọc Sinh Mệnh

 5 

Ngọc Hỗn Nguyên

 1 

Vũ Khí Exc Min + 4 + Op 4

 ....

 

 Note: Thực hiện xoay tại NPC Goblin (ở map Noria) tỉ lệ thành công tối đa là 30%. Nếu thành công sẽ nhận được 1 sói tinh tấn công, thất bại thì sẽ mất hết nguyên liệu.Đồ excellent bắt buộc phải là vũ khí và cấp độ vũ khí, level, op càng cao thì tỷ lệ ép thành công càng cao.

 

5. Cách Chế Tạo Sói Tinh Phòng Thủ

Nguyên Liệu Số Lượng Tỉ Lệ  Thành Công

Linh Hồn Sói Tinh

 1  30%

Ngọc Sinh Mệnh

 5 

Ngọc Hỗn Nguyên

 1 

Giáp Trụ Exc Min + 4 + Op 4

 ....

 

 Note: Thực hiện xoay tại NPC Goblin (ở map Noria) tỉ lệ thành công tối đa là 30%. Nếu thành công sẽ nhận được 1 sói tinh phòng thủ, thất bại thì sẽ mất hết nguyên liệu.Đồ excellent bắt buộc phải là giáp trụ và cấp độ giáp trụ, level, op càng cao thì tỷ lệ ép thành công càng cao.

 

6. Cách Chế Tạo Sói Tinh Hoàng Kim

Nguyên Liệu  Số Lượng Inbox  Fanpage Goldmuvn  để đổi

 

Sói Tinh Thường

1

Sói Tấn Công

1

Sói Phòng Thủ

1

 

7. Cách Sửa chữa và phục hồi

 • Có thể sửa chữa Sói Tinh nhưng không thể phục hồi.
 • Sói Tinh mang tính bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền sẽ giảm.
 • Sử dụng Ngọc Ước Nguyện để sửa chữa.
 • Click chuột trái vào ngọc Ngọc Ước Nguyện, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa.
 • Nếu việc sửa chữa thất bại thì Ngọc Ước Nguyện biến mất và vật phẩm sẽ vẫn được giữ nguyên.

Chúc anh em chơi game vui vẻ !


Bài viết mới